Vilka lagkrav ställs på en hoppborg?

Sveriges lag säger att en hoppborg skall vara säker.

F. Hur vet man vad som är en säker hoppborg?

S. För detta finns en standard som reglerar allt från hur höga väggarna skall vara till hur många barn som får hoppa samtidigt.

F. Hur vet man då att hoppborgen som man har hyrt eller som barnen hoppar i på den lokala marknaden är säker och följer standarden?

S. Varje hoppborg skall besiktigas årligen och förses med en etikett om när den senast var besiktigad.

Hur ser verkligheten i Sverige ut?

Sverige ligger långt efter ex. England i säkerhetsarbetet även om vi har samma standard att rätta oss efter.

Är det farligt att hoppa hoppborg i Sverige?
Nej, det är det inte. Givetvis finns det undantag i vår bransch likväl som i alla brancher. Dom flesta företag i Sverige är seriösa och har påbörjat sitt arbete.
Däremot finns det ett antal privata aktörer runt om i landet som hyr ut hoppborgar som klassas som leksaker och skall inte användas mer än för hemmabruk för 1-2 små barn.
Ett lätt sätt att se om en hoppborg är en leksak är om den har en CE-märkning, då är det en leksak. En riktig hoppborg skall ha en EN14960 märkning samt säkerhetsregler på Svenska.

Vad gör vi på Allhyr för att bli säkrare?

Vi har varit i England oc utbildat Sveriges första certificerade besiktningsman.
Vi har även utbildat en person från fabriken vi använder, för att försäkra oss om att få säkra och godkända hoppborgar.

Långt ifrån alla hoppborgar i Sverige är besiktigade. Detta är inte detsamma som att dom är farliga.
Arbetet med att besikta alla Sveriges hoppborgar kommer att ta tid (det finns fn. bara en besiktningsman i Sverige).
Men vår förhoppning är att detta skall bli bättre inom kort.
Vi inom branchen ser allvarligt på frågan och jobbar med den.

Utöver ovan nämda krav skall en hoppborg alltid förankras på minst 6 ställen.
På gräs, med spett.
På hårt underlag med bult eller vikter (163 kg).

En hoppborg skall alltid övervakas.
Den som övervakar skall vara mins 16 år.
Om det är hårt underlag skall det läggas mattor runt alla öppningar.